تبلیغات
بازیگران ترک

سنجاق سر

پنجشنبه 12 بهمن 1396 08:04 ب.ظ

نویسنده : مرجان نجفی
فروش سنجاق سر با مروارید 1000 تومان 
سنجاق سر زیبا برای مهمانی دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 12 بهمن 1396 08:38 ب.ظ

تدریس

شنبه 24 مهر 1395 04:42 ب.ظ

نویسنده : مرجان نجفی
تدریس قران و کامپیوتر بصورت خصوص و عمومی
هزینه تخفیف داده میشود برای کسانی که معرف باشند
 و کسانیکه درامد کمی داشته باشند
با تشکر از عزیزاندیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 24 مهر 1395 04:44 ب.ظ

رومیزی سنگ تراش یا مروارید تراش

پنجشنبه 15 مهر 1395 10:57 ب.ظ

نویسنده : مرجان نجفی
رومیزی متوسط ستاره:15000 تومان

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

رومیزی سنگ تراش یا مروارید تراش

پنجشنبه 15 مهر 1395 09:49 ب.ظ

نویسنده : مرجان نجفی
رومیزی چند ستاره در یک رومیزی متوسط:22000 تومان
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 15 مهر 1395 10:50 ب.ظ

تایپ

چهارشنبه 1 بهمن 1393 09:05 ب.ظ

نویسنده : مرجان نجفی


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -